Dogajalo se je

Berem in pišem, da ne pozabim

18.09.2020

Berem in pišem, da ne pozabim, je brezplačna delavnica, ki je namenjena ohranjanju razvoja kognitivnih funkcij. Spodbuja se pisanje z roko, povezovanje leve in desne možganske polovice... Ob tem se posvečamo pisanju pesmi, zgodb, misli ...  

 Potekala bo dne, 18.9.2020 ob 10 h v MC Brežice, Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice

Delavnico vodi Stanislava Vahčič.

Potretrebna je prijava na e-naslov: vgc.brezice@zptm.si

ali na telefon: 064 245 587

Vjudno vabljeni!

Vse objave
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ljudska univerza Krško javna organizacija za izobraževanje odraslih v Posavju, Brezplačna izobraževanja, Delavnice
Evropski socialni sklad

Naročite se na e-novice