Ljudska univerza Krško

Prostori VGC Posavje – enota Krško se nahajajo na Cesti krških žrtev 44, v starem mestnem jedru. Center, ki je tudi sedež VGC, je odprt vsak delovni dan med 8. in 18. uro. V centru poteka informiranje in večgeneracijsko druženje, različni družabni dogodki, tečaji, predavanja, ustvarjalne in glasbene delavnice, telovadba in joga itn.. Udeleženci aktivnosti lahko prelistajo tudi časopise in revije.

Večgeneracijski center Posavje dvakrat mesečno izvaja aktivnosti tudi v Kostanjevici na Krki, v prostorih na Kambičevem trgu 11.

V obeh občinah so na voljo številne aktivnosti, namenjene različnim ciljnim skupinam:

  • preventivne in ustvarjalne delavnice za otroke in mladostnike,
  • organizirane počitniške aktivnosti za otroke,
  • skupinska učna pomoč,
  • aktivnosti za spodbujanje medkulturnega spoznavanja in sodelovanja, tečaj slovenskega jezika za priseljence,
  • različna usposabljanja, predavanja in delavnice za iskalce zaposlitve,
  • različne aktivnosti za starejše ter spodbujanje medgeneracijskega druženja,
  • predavanja za starše,
  • vključevanje različnih ranljivih ciljnih skupin v druženje in ostale aktivnosti centra (predvsem spodbujanje vključevanja invalidov, otrok s posebnimi potrebami, Romov,…),
  • spodbujanje prostovoljstva in vodenje prostovoljske mreže v okviru večgeneracijskega centra.

Kontakt:
strokovni delavki: Mojca Pompe Stopar, Nuška Colarič
Telefon: 051 279 632

 

Galerija

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ljudska univerza Krško javna organizacija za izobraževanje odraslih v Posavju, Brezplačna izobraževanja, Delavnice
Evropski socialni sklad

Naročite se na e-novice