Predstavitev

 

Večgeneracijski center Posavje s svojimi aktivnostmi povezuje ljudi, spodbuja vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje ter skrbi za socialno vključevanje ranljivih ciljnih skupin.

Večgeneracijski center Posavje (VGC) je odprl svoja vrata v začetku leta 2017 kot projekt Ljudske univerze Krško, v sodelovanju s partnerjema Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Družinskim inštitutom Zaupanje iz Sevnice. Po zaključku projekta od septembra 2021 izvajamo aktivnosti VGC v naših središčih za druženje v Krškem in Brežicah.

V obeh poteka druženje, informiranje ter številne aktivnosti za pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti.

Aktivnosti spremljajte v rubriki »Koledar aktivnosti«.

 

Projekt je pod okriljem ministrstva potekal od 4. 1. 2017 do 30. 9. 2021.

V tem obdobju je bilo v regiji Posavje izvedenih:

  • 22.932 ur informiranja in neformalnega druženja,
  • 10.635 ur izobraževalnih vsebin,
  • 4.322 izvedenih aktivnosti,
  • Vključenih približno 6.600 različnih uporabnikov; od tega približno 2.200 moških in približno 4.400 žensk,
  • Vključenih 153 različnih prostovoljcev,
  • Vključenih 45 posavskih javnih in nevladnih organizacij.

Skupna vrednost projekta: 774.507,52 EUR.

 


Večgeneracijski center Posavje je prostor, namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju ljudi, s ciljem spodbujanja socialnega vključevanja ter dviga kakovosti življenja vseh prebivalcev regije.

Aktivnosti centra potekajo v vseh šestih občinah Posavja, pri čemer Ljudska univerza Krško pokriva občini Krško in Kostanjevica na Krki, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice občini Brežice in Bistrica ob Sotli ter Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice občini Sevnica in Radeče. V projektu poleg strokovnih delavcev sodelujejo tudi številni prostovoljci. Verjamemo, da je povezanost med ljudmi ključna.

V centru potekajo druženje, informiranje ter številne aktivnosti za pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti. Vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 9 Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.


PRIJAVITELJ PROJEKTA: Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, 8270 Krško
NASLOV PROJEKTA: Večgeneracijski center Posavje
SPLOŠNI KONTAKT: 051 279 632, info@vgc-posavje.si
VODJA PROJEKTA: Mojca Pompe Stopar, 051 279 632

 


Partnerji

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ljudska univerza Krško javna organizacija za izobraževanje odraslih v Posavju, Brezplačna izobraževanja, Delavnice
Evropski socialni sklad

Naročite se na e-novice