Zavod za podjetništvo in turizem Brežice

V VGC Posavje, enota Brežice želimo povabiti predvsem mlade in starejše. Spodbujati želimo njihovo medsebojno druženje, zanje pripravljati srečanja, delavnice, pogovorne skupine, predavanja, učne aktivnosti ter spodbujati medsebojno in medgeneracijsko solidarnost ter druženja.

Pregled aktivnosti VGC Posavje – Brežice

Aktivnosti in vsebine, vezane na otroke in mlade:

  • spodbujanje neformalnega druženja in medsebojnega povezovanja s ciljem izmenjave informacij, socialnega vključevanja in medsebojnega sodelovanja ter pomoči za otroke in mlade,
  • organizirane počitniške aktivnosti za krepitev socialnih kompetenc in aktivno, zdravo in varno preživljanje prostega časa za otroke, (npr. ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, pravljične urice, družabne igre, učenje tujega jezika, računalniške delavnice …),
  • različne delavnice za otroke in mlade, npr. ustvarjalne delavnice, IKT delavnice, delavnice osebnostne rasti, preventiva na področju zasvojenosti, učenje učenja, zdravo življenje, trajnostni razvoj, enakost spolov in ostale delavnice, oblikovane v času trajanja projekta na podlagi pobud mladih.

Aktivnosti in vsebine za starejše:

  • različne delavnice za starejše kot so npr. ustvarjalne delavnice, kulinarika, vrtnarjenje, ohranjanje zdravja, urjenje spomina, ozaveščanje o problematiki nasilja nad starejšimi in ostale delavnice, oblikovane na podlagi pridobljenih pobud starejših v času izvajanja projekta za starejše,
  • oblikovanje in vodenje mreže prostovoljcev, ki starejšim nudijo pomoč pri opravljanju del, ki jih sami ne zmorejo več (čiščenje snega, prenašanje bremen …) ali pa zgolj nudijo družabništvo,
  • medgeneracijski tečaji in delavnice (IKT, ročnodelske dejavnosti, ustvarjalne delavnice, družabne igre …),
  • organizirano medgeneracijsko neformalno druženje (otroci obiskujejo starejše v domu upokojencev, starejši pripovedujejo zgodbe otrokom, jih učijo ročnih spretnosti …),
  • organiziranje in vodenje skupin za samopomoč za starejše.

Urnik:
Ponedeljek - petek: 7.00 – 15.00

Lokacija:
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Mladinski center), Gubčeva 10a, 8250 Brežice

Kontaktna oseba:
Ana Marija Žerjav, koordinatorka Večgeneracijskega centra

Kontakt:
Tel.: +386 (0)590 858 10
e-pošta: ana.marija.zerjav@zptm.si

Naročite se na e-novice